Servicii

Servicii producător

Documentele necesare încheierii contractului pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate:

  • Certificat AFM
  • Copie CUI
  • Certificat constatator

Servicii colector

Conform prevederilor Legii 249/2015, Legii 31/2019 și Ordinului 1362/2018, Ecorep Grup achizitionează trasabilitate pentru deșeuri de ambalaje provenite din următoarele doua fluxuri de generare:

FLUXUL PERSOANE JURIDICE

  • societăți autorizate care intra în posesia deșeului fizic, și anume:
  • societăți autorizate pentru colectarea și/sau sortarea deșeurilor de ambalaje
  • societăți autorizate pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje

FLUXUL PERSOANE FIZICE
  • exclusiv de la Unități administrativ-teritoriale (UAT) și Asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI)